KAPITOLA 5

Kolegovia a vzory

„Vzdor všetkému aj tých nečinných musíme do slobody strhnúť.“

Matyáš nielen prispieval do Hlasu sexuální menšiny a angažoval sa v organizácii prednášok pre verejnosť, ale aj udržiaval intenzívne kontakty s predstaviteľmi nemeckého emancipačného hnutia a čerpal od nich inšpiráciu pre svoje články a činnosť.

Bol členom Vedecko-humanitného výboru, ako aj Svetovej ligy pre sexuálnu reformu, ktorá v roku 1932 zorganizovala svoj celosvetový zjazd v Brne. Matyáš sa tohto zjazdu zúčastnil a pri tej príležitosti pozval Magnusa Hirschfelda a jeho spolupracovníkov do Bratislavy.

 

Hirschfeld však navštívil Bratislavu viackrát. Nie je nám známe, kedy ju navštívil prvý raz, každopádne jedna z prvých návštev Bratislavy spojená s prednáškou sa uskutočnila v októbri 1930, kedy Hirschfeld poskytol aj rozhovor novinárovi (Matyáš, žiaľ, nespomína, z akého denníka), v ktorom hovorí o svojej silnej motivácii zasadzovať sa za práva homosexuálnych ľudí: „Mňa sprevádza tieň jednoho samovraha na mojich cestách. Nedá mi chvíle pokoja, musím sa zasadiť za oslobodenie homosexuálnych, ktorí nezavinene trpia a koľko je samovrahov, o ktorých netušíme, že príčina samovraždy je ich nezmeniteľný stav. Homosexualita nie je choroba. Je mojou povinnosťou zo všetkej sily a energie v prospech homosexuálnych pracovať a učiniť koniec tomuto tyranizovaniu. Mládež ma chápe! Ľudská spoločnosť je hriešna a zodpovedná za tento barbarizmus. Skoro v každom štáte začínajú chápať, že neni možné nikoho do žalára uväzniť len preto, že jeho prirodzený pud ho ženie k láske k svojmu pohlaviu a dôrazne upozorňujem, že práve homosexuálni dali človečenstvu celú radu krásnych umeleckých diel a zbohatnili ľudstvo povznesením kultúry.“

I. Matyáš s K. Hillerom a priateľmi na dovolenke v Ľubochni. Sprava Matyáš, Hiller, Bodó, Klamár

I. Matyáš s M. Hirschfeldom a jeho spolupracovníkom a partnerom Taom-Li v Bratislave, cca v roku 1932

Aj tu, ako na mnohých iných miestach v Matyášových spisoch zaznieva tento silný emancipačný argument, ktorý zdôrazňuje prínos homosexuálnych ľudí pre spoločnosť, kultúru, vedu či pokrok. Nie náhodou Matyáš jeden zo svojich spisov venoval spísaniu tzv. zoznamu homosexuálnych a bisexuálnych ľudí, ktorí vynikali v rôznych oblastiach vedy a kultúry, aby zdôraznil nielen ich „ľudskosť“ a „normálnosť“, ale aj fakt akejsi pridanej hodnoty, vďaka ktorej si tú dôstojnosť a úctu zaslúžia. Je pochopiteľné, že dnes by sme rovnakým spôsobom v prospech niečích práv neargumentovali, bol to však celkom pochopiteľný spôsob, ako priblížiť homosexuálnych ľudí verejnosti, zbaviť ich nálepky „pervertov“ a „úchylných“.

 

V máji 1932 navštívil Hirschfeld s prednáškou Bratislavu opäť, pričom Matyáš považoval za „mimoriadne veľkú česť“, že ho mohol sprevádzať počas celého jeho prednáškového turné v Československu a navštíviť s ním v tom období aj Prahu a Brno. Matyáš sa vtedy posťažoval Hirschfeldovi na nízku úroveň podpory hnutia zo strany samotných homosexuálov, ktorí hnutie nepodporovali „ani mravne, ani finančne“, nekupovali a nečítali si Hlas.

Hirschfeldova odpoveď Matyášovi len podčiarkuje jeho grandióznosť všestranného „činovníka“, lebo vraj sa nechal počuť: „Vzdor všetkému aj tých nečinných musíme do slobody strhnúť.“

Svetová liga pre sexuálnu reformu (pôsobila v rokoch 1928 – 1935)

Svetová liga pre sexuálnu reformu bol vedecko-politický spolok, ktorý šíril osvetu v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia a snažil sa prispieť k dekriminalizácii homosexuality. Medzi jeho hlavné ciele patrili napr. zrovnoprávnenie žien v spoločnosti, právo žien na interrupciu, kontrola pôrodnosti, pomoc slobodným matkám a ich deťom, prevencia prostitúcie a pohlavne prenosných chorôb, správne posudzovanie homosexuálnych ľudí podľa najnovších vedeckých poznatkov, atď. Počas svojho pôsobenia liga uskutočnila niekoľko svetových kongresov, jeden z nich aj v Československu, v Brne v roku 1932.

Momentka zo zjazdu Ligy pre sexuálnu reformu v Brne v roku 1932, M. Hirschfeld druhý zľava

Druhou významnou postavou v Matyášovom „etickom boji“ bol nepochybne Kurt Hiller, dlhoročný Matyášov kolega a priateľ, ten, ktorý ho inšpiroval a „viedol“. Nakoniec viac ako štyridsať rokov trvajúca korešpondencia to len dokazuje. S Hillerom boli v intenzívnom kontakte už od začiatku 30. rokov, v jednej z prvých pohľadníc mu Matyáš referuje o úspechu prednášky Maxa Hodanna v Bratislave v sále malej Reduty a tým ho nabáda, aby rovnako prišiel do Bratislavy prednášať a pomenoval svoju prednášku „v súvislosti so sexualitou, pretože je obrovský záujem o sexuálne prednášky“.

 

V ďalších sporadických pohľadniciach sa vzájomne referujú o svojej publicistickej činnosti, či návšteve Prahy, kde sa majú obaja stretnúť. Hiller bol totiž v rokoch 1934 – 1938 v exile v Prahe po tom, čo sa mu podarilo úspešne utiecť pred istým nebezpečenstvom z Berlína. V roku 1933 bol zatknutý gestapom, vypočúvaný a internovaný v troch koncentračných táboroch, neskôr bol na príkaz z najvyšších miest prepustený. V Nemecku však za žiadnych okolností nemohol ostať a tak sa na nejaký čas usadil v Prahe. Matyáš ho v jeho prechodnom byte navštevoval, rovnako ako Hiller navštevoval Matyáša v Bratislave. Fotografia z leta 1935 zachytáva oboch spolu s ďalšími priateľmi na dovolenke v Ľubochni, ktorá trvala až tri týždne. Je isté, že spočiatku profesionálny a kolegiálny vzťah prerástol do hlbokého a trvalého priateľstva.

Kurt Hiller očami I. Matyáša

Útržky korešpondencie Matyáša Hillerovi

Po vojne obaja s napätím a nádejou očakávali, že sa situácia utrasie a začne sa niečo diať aj v „našej otázke“. Postupne však priznávali, že situácia sa nekonsoliduje ani v Nemecku, ani v Československu tak, ako by si predstavovali. Matyáša trápilo pokrytectvo, šovinizmus, aj svätuškárstvo. „V dnešných časoch má človek tak málo radosti.“ Na začiatku 50. rokov sa ich korešpondencia zredukuje na občasné pohľadnice k sviatkom a narodeninám, opäť zosilnie počas Matyášových snáh ovplyvniť novelizáciu trestného zákona a docieliť odtrestnenie homosexuality (1956).

Jeho posledné listy Hillerovi z polovice 60. rokov sú zväčša ponuré, smutné, úplne posledný je z roku 1970, kedy Matyáš ubezpečuje Hillera, ktorý sa pýtal na pomery po okupácii ruskými vojskami, že situácia v krajine nie je taká zlá, aby ho Hiller nemohol navštíviť. Tu stopa po ich vzájomnom kontakte končí.

Táto online výstava vznikla v rámci projektu „Imrich Matyáš – prvý slovenský aktivista za zrovnoprávnenie LGBTI ľudí“ vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017 a Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis.