KAPITOLA 1

Začiatky emancipácie homosexuality v Európe

„Koľko nervovej energie, koľko telesných a duševných útrap. Koľko sĺz, koľko nešťastia, koľko samovrážd, akej hospodárskej a kultúrnej škody zapríčinil tento §, vie len ten, na koho § dopadol a majú tušenie len tí, kdo poznajú život rovnopohlavne založených ľudí.“

Historické počiatky občianskych snáh o odtrestnenie homosexuality a celkovo o emancipáciu homosexuality v spoločnosti siahajú do strednej Európy, do Nemecka. Práve v Berlíne v roku 1897 vznikol spolok, ktorý ako prvý verejne deklaroval cieľ – ochranu práv homosexuálnych ľudí a snažil sa o zrušenie paragrafu 175, ktorý prísne trestal pohlavný styk medzi osobami rovnakého pohlavia. Spolok s názvom Vedecko-humanitný výbor vydával pravidelne ročenky, organizoval prednášky pre verejnosť, inicioval výskum v oblasti homosexuality, presadzoval zrušenie paragrafu na parlamentnej pôde formou petície, ktorú podpísali aj osobnosti ako Albert Einstein, spisovatelia Mannovci a ďalší významní intelektuáli. Spolok tiež poskytoval konkrétnu právnu pomoc pri obrane práv jednotlivcov. Členskú základňu tvorilo okolo 500 členov a možno ho považovať za dôležitý míľnik v európskych dejinách emancipácie homosexuality.

Inštitút pre sexuálne vedy

Inštitút pre sexuálne vedy

Jeden zo zakladajúcich členov spolku, Magnus Hirschfeld (1868 – 1935), lekár, sexuológ, ale aj schopný rečník a popularizátor dovtedy tabuizovaných myšlienok sa angažoval v boji za odtrestnenie homosexuality až do svojej smrti. V roku 1919 Hirschfeld založil ústav zaoberajúci sa výskumom sexuality, Inštitút pre sexuálne vedy, ktorý poskytoval výskumné zázemie mnohým vedeckým kapacitám v oblasti sexuológie až do roku 1933, kedy ho nacisti vyplienili a väčšinu jeho zbierok a majetku spálili. Význam inštitútu nespočíval len v oblasti výskumu homosexuality, ale celkovo v oblasti štúdia ľudskej sexuality. Poskytoval tak poradenstvo mnohým ženám a matkám, ale aj heterosexuálnym párom v problematike, ktorú dnes zastrešujeme pojmom „sexuálna výchova“ či „prevencia v oblasti reprodukčného zdravia“.

Magnus Hirschfeld (1868 – 1935)

Lekár, sexuológ, zakladateľ prvého spolku na obranu homosexuálnych ľudí, Vedecko-humanitného výboru (1897), zakladateľ Inštitútu pre sexuálne vedy (1919). Svoj výskum o sexualite popularizoval prostredníctvom prednášok po celom svete, vrátane USA. Z jednej takej cesty, po nástupe Hitlera k moci sa už do Nemecka nevrátil a žil v exile vo Francúzsku, v Nice, kde v roku 1935 nečakane zomrel.

Plienenie Inštitútu nacistami v roku 1933

Paragraf 175 - Hanba storočia

Táto online výstava vznikla v rámci projektu „Imrich Matyáš – prvý slovenský aktivista za zrovnoprávnenie LGBTI ľudí“ vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Kultúra znevýhodnených skupín na rok 2017 a Grantového programu hlavného mesta SR Bratislavy Ars Bratislavensis.